Poświadczanie okresu studiów dla ZUS

Aby ZUS mógł uznać programowy okres studiów odbytych za granicą, należy najpierw potwierdzić równoważność dyplomu wydanego po ich ukończeniu z odpowiednim dyplomem polskim. Stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu może nastąpić w oparciu o umowę międzynarodową lub (w przypadku braku umowy) w drodze nostryfikacji.

Jeśli zagraniczny dyplom objęty jest umową międzynarodową o uznawalności wykształcenia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydaje na wniosek zainteresowanej strony opinię potwierdzającą programowy okres studiów odbytych za granicą. Opinia ta może jednak dotyczyć jedynie studiów wyższych - Ministerstwo nie potwierdza okresu studiów doktoranckich.

W przypadku dyplomu nie objętego żadną umową, w ZUS należy przedłożyć zaświadczenie o jego nostryfikacji.


Nostryfikacja

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu lub stopnia naukowego. Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

  • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Lista uprawnionych jednostek.
  • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych - rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy. Lista uprawnionych jednostek.

Przepisy dotyczące nostryfikacji:

Tagi: uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików