Nasze kompetencje

Polski ENIC-NARIC jest ośrodkiem informacji na temat uznawalności dokumentów o wykształceniu, zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych.

Obecnie działamy w ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do naszych zadań należy:

  • opiniowanie zagranicznych dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego wykształcenia;
  • udzielanie informacji na temat procedur uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce;
  • udzielanie informacji na temat możliwości uznania polskiego wykształcenia zagranicą;
  • udzielanie informacji na temat możliwości uznania kwalifikacji zawodowych.

Komunikaty i wydarzenia

Tagi: uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików