Ujednolicony wykaz czasopism

wtorek, 26 sierpnia 2008

Informujemy, że poniżej został opublikowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych, obejmujący czasopisma wymienione w komunikacie Nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2007 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne zostały złożone do 31 stycznia 2007 r., oraz w komunikacie Nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2008 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne zostały złożone do 31 lipca 2007 r.

Informujemy, że poniżej został opublikowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych, obejmujący czasopisma wymienione w komunikacie Nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2007 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne  zostały złożone do 31 stycznia 2007 r., oraz w komunikacie Nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2008 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne zostały złożone do 31 lipca 2007 r.

Wykaz uwzględnia także korekty błędów technicznych zauważonych w ww. komunikatach w zakresie nazw niektórych czasopism i liczby punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

Opublikowanie komunikatu zawierającego wyniki oceny czasopism, których ankiety aplikacyjne zostały złożone w terminie do 31 stycznia 2008 r. przewidziane jest na koniec trzeciego kwartału 2008 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików