Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe

Wykaz państwowych wyższych szkół zawodowych, stan na 9 września 2015 r.

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki:

 • filologia polska;
 • filologia - ze specjalnościami: język niemiecki, język angielski;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • ochrona środowiska;
 • administracja;
 • ekonomia;
 • informatyka;
 • pedagogika;
 • budownictwo;
 • inzynieria środowiska;
 • pedagogika specjalna.

Adres szkoły:

ul. Wojska Polskiego 1,
82-300 Elbląg
tel. (55) 629 05 05, (55) 629 05 01, fax. (55) 629 05 10; e-mail: pwsz@pwsz.elblag.pl

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Utworzona 1 sierpnia 1998 r.

Kierunki:

 • administracja;
 • filologia - ze specjalnością: język niemiecki;
 • pedagogika;
 • zarządzanie - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • filologia polska - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • bezpieczeństwo narodowe;
 • informatyka;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • finanse i rachunkowość;
 • kulturoznawstwo;
 • turystyka i rekreacja;
 • ekonomia;
 • inżynieria bezpieczeństwa;
 • energetyka.

Adres szkoły:

ul. Teatralna 25
66 - 400 Gorzów Wielkopolski
tel/fax (095) 721 60 22; kanclerz: 721 60 11; rektor@pwsz.pl

3. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: filologia germańska, filologia angielska;
 • pedagogika;
 • fizjoterapia;
 • wychowanie fizyczne;
 • edukacja techniczno-informatyczna;
 • pielęgniarstwo;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • dietetyka;
 • administracja.

Adres szkoły:

ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
tel./fax (075) 6453300, 6453310, e-mail: rektorat@kk.jgora.pl

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki:

 • energetyka
 • pedagogika;
 • zarządzanie;
 • wychowanie fizyczne;
 • filologia - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • turystyka i rekreacja;
 • politologia;
 • praca socjalna;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • inżynieria środowiska;
 • fizjoterapia;
 • budownictwo;
 • dietetyka;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • logistyka;
 • finanse i rachunkowość.

Adres szkoły:

ul. Przyjaźni 1
62 - 510 Konin
tel (063) c. 249 72 00; 249 72 02; fax 249-72-01, e-mail: rektorat@konin.edu.pl

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki:

 • turystyka i rekreacja;
 • administracja;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • informatyka;
 • zarządzanie;
 • pedagogika - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • ekonomia;
 • filologia – ze specjalnością filologia angielska;
 • pielęgniarstwo;
 • ratownictwo medyczne;
 • wychowanie fizyczne;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • dietetyka;
 • inżynieria testowa;
 • finanse, rachunkowość i podatki;
 • fizjoterapia.

Adres szkoły:

ul. Sejmowa 5 A
59-220 Legnica
tel. (076) c. 7232150 do 51, fax 7232905, e-mail: pwsz@pwsz.legnica.edu.pl

6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki:

 • pedagogika;
 • informatyka;
 • wychowanie fizyczne;
 • pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • ekonomia;
 • matematyka;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • filologia - ze specjalnościami: język rosyjski, język angielski, język niemiecki;
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
 • mechatronika;
 • ratownictwo medyczne;
 • fizjoterapia;
 • e-administracja.

Adres szkoły:

ul. Staszica 1
33 - 300 Nowy Sącz
tel. (018) c. 443 45 45; 443 44 28; fax 443 46 08; e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl

7. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Utworzona 1 sierpnia 1998 r.

Kierunki:

 • informatyka;
 • zarządzanie - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • turystyka i rekreacja;
 • pielęgniarstwo;
 • geodezja i kartografia;
 • europeistyka;
 • budownictwo;
 • filologia - ze specjalnościami: filologia germańska, filologia angielska;
 • pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • kosmetologia;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • finanse i rachunkowość;
 • gospodarka przestrzenna;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • praca socjalna;
 • administracja.

Adres szkoły:

ul. Czarnieckiego 16
37 - 500 Jarosław
tel. (0 16) 624 46 20, fax 624 46 50; e-mail: pwsz@pwszjar.edu.pl

8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Utworzona 19 maja 1998 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska;
 • wychowanie fizyczne;
 • matematyka;
 • chemia;
 • inżynieria materiałowa;
 • ekonomia;
 • administracja - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • informatyka;
 • fizjoterapia;
 • pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • ochrona środowiska;
 • filologia polska - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • elektrotechnika;
 • grafika;
 • wzornictwo;
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym.

Adres szkoły:

ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
tel. (0-14) c. 631-66-20; 631-66-25, fax. (0-14) 63 16 600; e-mail: pwsz@pwsztar.edu.pl

9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Utworzona 1 września 1998 r.

Kierunki:

 • administracja;
 • technologia żywności i żywienie człowieka;
 • ogrodnictwo;
 • turystyka i rekreacja;
 • energetyka;
 • praca socjalna;
 • ochrona dóbr kultury.

Adres szkoły:

ul. Armii Krajowej 51
66 - 100 Sulechów
tel. (068) c. 352-83-00, fax. 352-83-03; e-mail: rektorat@pwsz.sulechow.pl

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Utworzona 1 lipca 1999 r.

Kierunki:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • budownictwo;
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
 • elektrotechnika
 • ekonomia;
 • europeistyka
 • informatyka;
 • filologia.
 • fizjoterapia;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • logistyka;
 • pedagogika;
 • pielęgniarstwo;
 • rolnictwo;
 • turystyka i rekreacja;
 • wychowanie fizyczne;

Adres szkoły:

ul. Mickiewicza 5
64 - 100 Leszno
tel. (065) c. 529 60 60; fax 529-60-76; 529-60-61; 529-60-82; e-mail: asystent@pwsz.edu.pl

11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Utworzona 1 lipca 1999 r.

Kierunki:

 • pedagogika;
 • wychowanie fizyczne;
 • inżynieria środowiska;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • informatyka;
 • turystyka i rekreacja;
 • rolnictwo;
 • pielęgniarstwo;
 • filologia polska;
 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska;
 • budownictwo;
 • towaroznawstwo;
 • energetyka;
 • zarządzanie;
 • produkcja i bezpieczeństwo żywności;
 • górnictwo i geologia.

Adres szkoły:

ul. Rynek 1
38- 400 Krosno
tel.(013) c. 437 55 00; (rektor) 437 55 30; fax (013) 437 55 11; e-mail: pwsz@pwsz.krosno.pl

12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Utworzona 1 lipca 1999 r.

Kierunki:

 • matematyka;
 • pedagogika - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • filologia - ze specjalnościami: język angielski, język niemiecki, język rosyjski z językiem angielskim / niemieckim;
 • ekonomia;
 • pielęgniarstwo;
 • informatyka;
 • kosmetologia.

Adres szkoły:

pl. Dąbrowskiego 2
09 - 402 Płock
tel/fax (024) c. 366-54-02; 366-54-20; 366-54-21, (0 24) 366 54 01;

e-mail: pwsz@plock.org.pl

13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Utworzona 1 lipca 1999 roku

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: język angielski, język niemiecki;
 • turystyka i rekreacja;
 • pedagogika;
 • administracja - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • politologia;
 • filologia polska;
 • logistyka - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • architektura krajobrazu;
 • kosmetologia;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • gospodarka przestrzenna;
 • techniki dentystyczne;
 • zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska.

Adres szkoły:

ul. Zamkowa 4
58 - 300 Wałbrzych,
tel. ( 074) 641-92-00, 641-92-01(02); fax. 641-92-00; e-mail: pwsz@pwsz.com.pl

14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Utworzona 15 lipca 1999 roku

Kierunki:

 • mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • elektrotechnika;
 • inżynieria środowiska - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • zarządzanie;
 • pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • fizjoterapia;
 • położnictwo;
 • ratownictwo medyczne;
 • kosmetologia;
 • informatyka;
 • budownictwo;
 • wychowanie fizyczne;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • elektroradiologia;
 • obronność państwa.

Adres szkoły:

ul. Nowy Świat 4
62 - 800 Kalisz
tel. (062) c.765-95-14; 7572618, 76 79 500, fax (0-62) 76 79 510;
e-mail: rektorat @ pwsz.kalisz.pl

15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Utworzona 1 sierpnia 2000 roku

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnością: filologia angielska;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • elektrotechnika;
 • ekonomia;
 • pielęgniarstwo;
 • budownictwo;
 • politologia;
 • fizjoterapia;
 • ratownictwo medyczne;
 • transport;
 • praca socjalna - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • kosmetologia.

Adres szkoły:

ul. Podchorążych 10
64 - 920 Piła
tel. (067) 352 26 20; 3522701; 352 26 76; 352 26 00, fax (0 67) 352 26 09;
e-mail sekretariat@pwsz.pila.pl

16. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Utworzona 1 sierpnia 2000 roku

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: język niemiecki, język angielski, język rosyjski;
 • zarządzanie;
 • pedagogika;
 • informatyka;
 • turystyka i rekreacja - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • socjologia;
 • zdrowie publiczne - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • ratownictwo medyczne;
 • rolnictwo;
 • budownictwo;
 • bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • finanse i rachunkowość;
 • ekonomia - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • gospodarka przestrzenna;
 • fizjoterapia;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • inżynieria geologiczna.

Adres szkoły:

ul. Sidorska 95/97
21 - 500 Biała Podlaska
tel. (0 83) c. 342 65 30; fax 342-65-31; e-mail: pwsz@pwsz.bialapodlaska.pl

17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Utworzona 1 czerwca 2001 r.

Kierunki:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
 • ekonomia;
 • filologia polska;
 • gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • mechatronika;
 • nowe media, reklama, kultura współczesna;
 • pielęgniarstwo;
 • praca socjalna;
 • rolnictwo;
 • pedagogika;
 • praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania - studia drugiego stopnia.
 • ratownictwo medyczne;
 • gospodarka zasobami na obszarach wiejskich.

Adres szkoły:

ul. Mickiewicza 21
38 - 500 Sanok
tel. (013) c. 465-59-52; 46 55 951, fax 465-59-59; e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl

18. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Utworzona 1 czerwca 2001 r.

Kierunki:

 • politologia;
 • historia;
 • pielęgniarstwo;
 • socjologia;
 • filologia polska;
 • filologia - ze specjalnościami: filologia ukraińska, filologia angielska;
 • architektura wnętrz;
 • stosunki międzynarodowe;
 • inżynieria środowiska;
 • mechatronika;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • technologia chemiczna;
 • projektowanie graficzne;
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności;
 • wychowanie fizyczne;
 • inżynieria transportu i logistyki.

Adres szkoły:

ul. Tymona Terleckiego 6
37-700 Przemyśl
tel. (016) 6783790, 6765596, fax (016) 6789459, e-mail: pwsw@wp.eu

19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Utworzona 1 czerwca 2001 r.

Kierunki:

 • zarządzanie;
 • pedagogika;
 • pedagogika specjalna
 • polityka społeczna;
 • turystyka i rekreacja;
 • europeistyka;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • finanse i rachunkowość;
 • pielęgniarstwo;
 • ekonomia menedżerska;
 • gospodarka turystyczna i gastronomia.

Adres szkoły:

ul. H. Sienkiewicza 50
39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 8229015, 822-90-23, 823-64-94, fax. 823-57-88, e-mail: uczelnia@pwsz.tarnobrzeg.pl

20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Utworzona 1 czerwca 2001 r.

Kierunki:

 • architektura i urbanistyka;
 • finanse i rachunkowość;
 • informatyka;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska, filologia czeska , filologia germańska, filologia rosyjska;
 • pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • zdrowie publiczne;
 • kosmetologia;
 • dietetyka;
 • jazz i muzyka estradowa,
 • rolnictwo;
 • ratownictwo medyczne;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Adres szkoły:

ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa
tel. (0-77) 448 47 00, fax: 435 29 89; e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl, pwsz@pwsz.nysa.pl.

21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Utworzona 1 września 2001 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: filologia germańska, filologia angielska;
 • matematyka;
 • budownictwo;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • elektrotechnika;
 • filologia polska;
 • rolnictwo;
 • pedagogika;
 • stosunki międzynarodowe;
 • pielęgniarstwo.

Adres szkoły:

ul. Pocztowa 54
22 - 100 Chełm
tel. (082) 5658895, 565 54 11, fax (082) 565-88-94, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

22. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Utworzona 1 września 2001 r.

Kierunki:

 • turystyka i rekreacja;
 • filologia polska;
 • pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • fizjoterapia - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • architektura i urbanistyka;
 • ochrona środowiska;
 • ratownictwo medyczne;
 • inżynieria środowiska;
 • kosmetologia;
 • gospodarka przestrzenna;
 • filologia.

Adres uczelni:

ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ
tel. centrala tel/fax (0 -18) 2610700; 2610701 (do 05), rektor (018) 26-10-711 , e-mail: rektorat@ppwsz.edu.pl

23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Utworzona 1 września 2001 r.

Kierunki:

 • inżynieria środowiska;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • pielęgniarstwo;
 • położnictwo;
 • ekonomia;
 • kulturoznawstwo;
 • historia - kierunek prowadzony w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie;
 • elektronika i telekomunikacja - kierunek prowadzony w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie;
 • informatyka;
 • rolnictwo;
 • pedagogika;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna - kierunek prowadzony w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne - kierunek prowadzony w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

Adres szkoły:

ul. Narutowicza 9
06 - 400 Ciechanów
tel. (0-23) tel/fax 672 20 50; 673 - 75-78; e-mail: rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie
ul. Warszawska 52
06 - 500 Mława
tel./fax (0-23) 654 98 34; e-mail: ifh@pwszciechanow.edu.pl

24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Utworzona 1 lutego 2002 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska;
 • zarządzanie;
 • pielęgniarstwo;
 • administracja;
 • informatyka;
 • pedagogika;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • inżynieria zarządzania.

Adres szkoły:

ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek
tel. (054) 231 60 80; fax. (054) 231 43 52;
e-mail: kancelaria@pwsz.wloclawek.pl

25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Utworzona 1 lutego 2002 r.

Kierunki:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
 • socjologia;
 • wychowanie fizyczne;
 • matematyka;
 • pedagogika;
 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska, filologia niemiecka, filologia czeska, filologia rosyjska;
 • automatyka i robotyka;
 • europeistyka;
 • architektura i urbanistyka;
 • bezpieczeństwo państwa
 • adminidtracja.

Adres szkoły:

ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
tel./fax. (0-32) c. 415-50-20, 415-50-02 ; e-mail: rektorat@pwsz.raciborz.edu.pl

26. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Utworzona 1 maja 2003 r.

Kierunki:

 • pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • położnictwo;
 • fizjoterapia - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • kosmetologia.

Adres szkoły:

ul. Katowicka 68
45-060 Opole
tel. (0-77) 44 10 882, 44 10 883; rektor 44 10 882, fax (077) 44 23 525; e-mail: rektorat@wsm.opole.pl

27. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Utworzona 1 lipca 2004 r.

Kierunki:

 • pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • informatyka;
 • zarządzanie;
 • technologia żywności i żywienie człowieka;
 • wychowanie fizyczne;
 • automatyka i robotyka;
 • kosmetologia;
 • administracja;
 • praca socjalna;
 • filologia;
 • dietetyka;
 • fizjoterapia.

Adres szkoły:

ul. Akademicka 14
18-400 Łomża
tel.(0-86) 215-59-53, 215 59 50, fax (0-86) 215-66-01; e-mail: biuro@pwsip.edu.pl

28. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Utworzona 1 lipca 2004 r.

Kierunki:

 • automatyka i robotyka;
 • ekonomia;
 • kulturoznawstwo;
 • metalurgia;pedagogika;
 • nowe media.

Adres szkoły:

ul. Piotra Skargi 5
67-200 Głogów
tel./fax (076) 835-35-82, 832 04 20; e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl

29. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Utworzona 1 lipca 2004 r.

Kierunki:

 • zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • ochrona środowiska;
 • informatyka;
 • transport;
 • pielęgniarstwo;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • inżynieria środowiska.

Adres szkoły:

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
tel. (0-61) 4242942, 4242680; e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

30. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Utworzona 1 lipca 2004 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnością język niemiecki;
 • finanse i rachunkowość;
 • informatyka i ekonometria;
 • wychowanie fizyczne;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • pedagogika;
 • informatyka w biznesie i administracji;
 • administracja.

Adres szkoły:

ul. Bydgoska 50
78-600 Wałcz
tel. /fax (0-67) 2500187, 3872740(41); e-mail: rektorat@pwsz.eu

31. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Utworzona 1 lipca 2005 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska, filologia rosyjska, filologia germańska;
 • politologia - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • zarządzanie;
 • pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • wychowanie fizyczne;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • pedagogika;
 • praca socjalna;
 • informatyka.

Adres szkoły:

ul. Kolbego 8
32-600 Oświęcim
tel. (033) - 843 06 87, 843 06 91; fax. (033) 843 05 30;
e-mail: sekretariat@pwsz-oswiecim.pl ;

32. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Utworzona 1 lipca 2005 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska, filologia romańska;
 • matematyka;
 • politologia;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • turystyka i rekreacja;
 • pedagogika;
 • logistyka.

Adres szkoły:

ul. Pereca 2
22-400 Zamość
tel. (0-84) 638 34 44, 638 35 55; fax. (0-84) 638 35 00; e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Utworzona 15 lipca 2005 r.

Kierunki:

 • finanse i rachunkowość;
 • rolnictwo;
 • budownictwo;
 • pielęgniarstwo;
 • ekonomia - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • transport;
 • ratownictwo medyczne;
 • kosmetologia;
 • filologia;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • architektura i urbanistyka;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • pedagogika.

Adres szkoły:

ul. T. Noniewicza 10
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 562-84-32, 56 28 429, fax (087) 56 28 430; email: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

34. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Utworzona 1 października 2005 r.

Kierunki:

 • ogrodnictwo;
 • informatyka i ekonometria;
 • finanse i rachunkowość;
 • kosmetologia;
 • dietetyka;
 • informatyka;
 • praca socjalna;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • pedagogika;
 • zarządzanie obszarami wiejskimi;
 • zarządzanie.

Adres szkoły:

ul. Batorego 64 C
96 - 100 Skierniewice
tel. (0-46) c. 8344000; (046) 834 40 02/09, fax. (046) 834 40 07; e-mail: dziekanat@pwsz.skierniewice.pl

35. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

Utworzona 15 września 2007 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska i filologia germańska;
 • mechatronika;
 • kosmetologia;
 • edukacja techniczno-informatyczna;
 • administracja.

Adres szkoły:

ul. Schinzla 13a,
27-600 Sandomierz
tel. (0-15) 644 60 06, fax. (0-15) 644 60 06, e-mail: rektorat@pwsz.sandomierz.pl

36. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Utworzona 1 października 2009 r.

Kierunki:

 • filologia - ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska;
 • filologia polska;
 • pedagogika;
 • pielęgniarstwo;
 • wychowanie fizyczne;
 • fizjoterapia.

Adres szkoły:

ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
tel. (94) 342 67 66, fax. (94) 341 65 86, e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

Tagi: szkolnictwo wyższe, PWSZ

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików