Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zajmujemy się sprawami uczelni i studentów. Dlatego przygotowaliśmy portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl, który pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można natomiast znaleźć oferty pracy na uczelniach. W tej części serwisu znaleźć można również komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej.

Jak działamy?

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Uwaga, od 1 października wchodzą ważne zmiany w tych przepisach. Co się zmienia?) Ministerstwo nadaje uprawnienia do prowadzenia określonych kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem.

Kto się tym zajmuje?

  • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  • Departament Nauki
  • Departament Budżetu i Finansów

Kalendarz szkoleń regionalnych dotyczących zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Pytania dotyczące nowelizacji można kierować pod adresem nowelizacjapsw@nauka.gov.pl

 

Szkolnictwo wyższe - informacje