Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zajmujemy się sprawami uczelni i studentów. Dlatego przygotowaliśmy portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl, który pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można natomiast znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o wszystkich polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

W tej części serwisu znaleźć można również komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej.

Jak działamy?

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem.

Kto się tym zajmuje?

  • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  • Departament Nauki
  • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Szkolnictwo wyższe - informacje