Od 1 października 2014 r. ważne zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym

Nowelizację z lipca 2014 r. Prezydent podpisał 13 sierpnia 2014 r.

  • Ustawa daje możliwość prowadzenia studiów międzyuczelnianych, studiów dualnych prowadzonych z pracodawcami, trzymiesięczne praktyki zawodowe na studiach o profilu praktycznym

  • Uczelnie zyskają możliwość uznawania wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego

  • Ustawa daje możliwość tworzenia związków uczelni na nowych, korzystniejszych zasadach, co pozwoli uczelniom np. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie

  • Ustawa znosi odpłatności za drugi kierunek studiów

  • Ważne są też nowe, skuteczniejsze zasady komercjalizacji wyników prac naukowych.

     

Wiecej o zmianach

Treść ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przyjętej przez Senat bez poprawek

Szkolnictwo wyższe - informacje