Szkolenia w ramach projektu ZSUN I


Loga Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (litery ZSUN w kolorowym kwadracie), Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa oraz Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jednym z elementów realizacji projektu ZSUN I będą szkolenia z obsługi systemu skierowane w szczególności do:

Szkolenia te będą organizowane w II połowie okresu realizacji projektu ZSUN I wraz z wyraźnym postępem prac projektowych i uruchamianiem nowych funkcjonalności systemu w zakresie obsługi strumieni finansowania nauki.

Niniejsza strona będzie zawierać bieżące informacje o planowanych szkoleniach, a także udostępniać będzie materiały szkoleniowe i instruktażowe.