Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia - zasady

Studenci - stypendium ministra można dostać za wybitne osiągnięcia: naukowe, artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Kiedy można się ubiegać o stypendium? Z jakiego okresu wlicza się osiągnięcia do oceny wniosku? Jakie osiągnięcia brane są pod uwagę:

Jaki jest tryb ubiegania się o stypendium? Jakie dokumenty należy przygotować?

W jaki sposób uczelnia składa wnioski do MNiSW? Jak wygląda wniosek o stypendium? 

Jak są oceniane wnioski? Wysokość i liczba stypendiów ministraJak ogłaszana jest lista stypendystów? Kto wypłaca stypendium? 

Doktoranci - stypendia ministra można dostać za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie

Stypendia Ministra