Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Dla kogo?

Młody naukowiec (do 35. roku życia)

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe  i techniczne, Nauki o życiu

O programie

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Od 2006 roku takie stypendia otrzymało ponad 900 młodych wybitnych naukowców. W pierwszych latach (2006-2009) było ich 10- 21 rocznie, potem ich liczba wzrosła tak, że w 2014 r. stypendia otrzymały 202 osoby. 

Maksymalna wysokość grantu

Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, a więc co roku jest inna. W roku 2015 stypendium wynosi 5390 zł.

Terminy

Wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca.  Okres realizacji: 36 miesięcy.

Stypendia dla młodych naukowców