Scieżka do tej strony

Strona główna » Studia: dla studentów i doktorantów » Stypendia zagraniczne, Erasmus+

Jak studiować za granicą?

Obywatele Polski jako obywatele Unii Europejskiej mogą studiować we wszystkich państwach członkowskich na zasadach obowiązujących obywateli tych krajów (to znaczy, że jeśli studia są tam bezpłatne, to Polacy tez mogą studiować bez opłat, a jeśli są opłaty – to płacimy tyle, co obywatele tamtych krajów).

Specjalnym programem pomagającym w zdobywaniu wiedzy za granicą jest program Erasmus Plus.

Z wieloma państwami  Polska ma podpisane umowy dwustronne  ustalające wzajemną liczbę stypendystów. Wykonawcą programów stypendialnych realizowanych na podstawie z tych umów jest  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej  – na stronie internetowej znajdują się  szczegółowe informacje.

Poszukiwanie  możliwości studiowania za granicą warto jednak rozpocząć od własnej uczelni  - szkoły wyższe realizcują bowiem własne programy wymiany i porozumienia z partnerami zagranicznymi.