Polska i Austria wspólnie sfinansują wiedeński Instytut Nauk o Człowieku

poniedziałek, 11 listopada 2013

Polska i Austria przeznaczą po 750 tysięcy euro na działalność Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Umowę podpisali w poniedziałek polska minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz dr Karlheinz Töchterle, Federalny Minister Nauki i Badań Naukowych Austrii.

Polsko-austriackie porozumienie zwiększy możliwości podejmowania wspólnych projektów badawczych: zapewni środki finansowe na organizację konferencji, sympozjów, prowadzenie działalności wydawniczej oraz przyznawanie stypendiów studentom i doktorantom. 

Głęboko wierzę, że uda się sfinansować także nowe stypendia – imienia założyciela Instytutu, prof. Krzysztofa Michalskiego – mówi minister Barbara Kudrycka. – Mogłyby być przyznawane młodym badaczom, którzy, tak jak on, swoją wiedzą i badaniami naukowymi wspierają ideę człowieka w nowoczesnym społeczeństwie, otwartego i tolerancyjnego, potrafiącego zasypywać społeczne podziały w najskuteczniejszy sposób: mądrą, spokojną, naukową debatą – podkreśla minister Kudrycka.

Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku to od lat 80. jedno z najważniejszych centrów wymiany intelektualnej między Wschodem i Zachodem Europy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.  Jego założycielem oraz pierwszym wieloletnim dyrektorem był polski uczony, profesor Krzysztof Michalski. Z placówką związani są znakomici uczeni, publicyści i politycy, m.in. Timothy Garton Ash, Joschka Fischer, Jerzy Szacki czy Timothy Snyder.

Od momentu powstania Instytut gościł już ponad 1000 naukowców z około 40 państw. Ponad jedna czwarta z nich pochodziła z Polski, która jest jednym z głównych beneficjentów i uczestników programów badawczych prowadzonych w Instytucie.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików