Oświadczenie w sprawie informacji podanych przez radio RMF FM

wtorek, 26 listopada 2013

Minister nauki Barbara Kudrycka nigdy nie zamierzała decydować o odbieraniu tytułu profesora. Tytuł ten nadaje i dalej nadawać będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.  Zaprezentowane już w listopadzie 2012 roku zmiany były poddane szerokim konsultacjom społecznym  i spotkały się z akceptacją środowiska naukowego. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym już w maju tego roku.

Wprowadzenie zmian pozwoli na to, by w przypadku podejrzeń o naruszenie przez kandydata do tytułu profesora praw autorskich opinię o nim wydawała także autonomiczna Komisja ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. Z kolei w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich przez osobę posiadającą już tytuł profesora niezależna Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów będzie mogła wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nadania tytułu. Osoba, której udowodniono, że dopuściła się plagiatu, przywłaszczając sobie dorobek naukowy i naruszając prawa autorskie innego naukowca straci prawo do posługiwania się tytułem profesora.

Kamil Melcer
Rzecznik prasowy MNiSW

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików