Minister nauki i szkolnictwa wyższego na posiedzeniu KRASP

wtorek, 12 listopada 2013

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trwa posiedzienie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W obradach uczestniczyła dziś minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Wśród tematów poruszonych przez minister nauki podczas spotkania z rektorami znalazły się m.in. kwestie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Prof. Barbara Kudrycka przedstawiła także informacje o możliwościach jakie otwiera przed polskimi uczelniami nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 oraz program Horyzont 2020 - największy w historii program finansowania badań naukowych w UE.

Tematyka dwudniowych obrad KRASP obejmuje także kwestie oceny wyników kategoryzacji jednostek naukowych, otwartego dostępu do zasobów naukowych i edukacyjnych,  audytów w uczelniach oraz współpracy międzynarodowej. Posiedzenie potrwa do 13 listopada.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików