Scieżka do tej strony

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”

W ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, ustanowionego komunikatem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów badawczych, z terminem składania wniosków do dnia 15 maja 2013 r.

Celem Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Program stanowi realizację modułu 4 pn. „Badania Naukowe” Porozumienia o współpracy z dnia 30 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

W ramach programu finansowane są projekty obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego oraz jego monitorowania, w szczególności mające na celu:

  1. zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w pierwszym rzędzie przez jednostki realizujące program Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
  2. wspieranie rozwoju badań dotyczących  diagnostyki treningu sportowego, oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej,
  3. wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do docelowych imprez sportowych.

Do konkursu zgłoszono w terminie 59 wniosków spełniających kryteria formalne.

Na podstawie rekomendacji Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozstrzygając konkurs w dniu 10 września 2013 r., zakwalifikował do finansowania 25 projektów na kwotę ogółem 6 413 920 zł.

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików