Opracowania dot. polityki naukowej i szkolnictwa wyższego

Materiały zebrań ekspertów ds. nauki, innowacji i szkolnictwa wyższego (maj 2009) 
Spotkania ekspertów zajmujących się badaniami nad szkolnictwem wyższym (18 maja 2009 r.) oraz badaniami nad nauką i innowacjami i (27 maja 2009 r.)

Opracowania

Współczesnym wymogiem polityki, w tym także polityki naukowej oraz polityki szkolnictwa wyższego, jest opieranie jej na wiedzy - statystykach, badaniach naukowych, analizach. Z tego względu dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kluczową kwestią jest stała współpraca z ośrodkami i badaczami zajmującymi się problematyką pozostającą w zakresie jego kompetencji.

W celu zainicjowania takiej współpracy oraz omówienia jej celów i form w poniedziałek dnia 18 maja br. Departament Strategii (DS) MNiSW zorganizował dwa spotkania: ekspertów szkolnictwa wyższego (18 maja b.r.) oraz ekspertów nauki i innowacji (27 maja b.r.). W obu spotkaniach wzięło udział 70 osób.

Otwierając oba spotkania Krzysztof Gulda, dyrektor DS omawiał cele i zadania nowo powołanego Departamentu. Ambicją kierownictwa MNiSW jest prowadzenie „evidence-based policy"; wyrazem tego jest zarówno powołanie nowego Departamentu, jak i (wewnątrz Departamentu) Zespołu ds. Analiz. Celem spotkań nie jest dyskusja nad strategią; jego zadaniem jest wymiana informacji o prowadzonych w Polsce pracach analitycznych, statystycznych, systemowych nt. nauki, innowacji i szkolnictwa wyższego. Intencją DS jest nie koordynacja realizowanych prac, tylko wiedza o nich; DS może służyć jako „clearing house".  Proponuje się, aby spotkania organizować periodycznie; nie przewiduje się jednak ich formalizacji. W przyszłości mogą one zaowocować wspólną publikacją bądź konferencją. Zamiarem DS jest, aby w przyszłości oba zespoły pracowały wspólnie. Wspólna praca obu zespołów będzie zgodna z nową ideą tworzenia strategii w Polsce - zamiarem, aby było ich mniej, lecz aby miały szerszy zakres.

Podczas spotkań goście omawiali problematykę badawczą, jaką zajmują się ich ośrodki, oraz dzieli się uwagami na temat potrzebnych działań politycznych.

Wszystkich zainteresowanych, którzy nie byli obecni na spotkaniach, gorąco zachęcamy do nadsyłania informacji o sobie i o prowadzonych (lub planowanych) przez siebie badaniach na adres: krzysztof.mieszkowski@nauka.gov.pl.

Tagi: publikacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików