Zawód naukowiec

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet
Terminy

Logo kampanii Zawód Naukowiec - jabłko nad głową Newtona

Do roku 2020 Unia Europejska potrzebuje miliona naukowców. Rosną nakłady na naukę – w Europie i w Polsce  (w 2015 r. o 10 proc.).

W naszej kampanii ZAWÓD NAUKOWIEC zachęcającej najzdolniejszych do wyboru tej drogi zawodowej zgodziło się wziąć udział jedenaścioro wybitnych polskich naukowców młodego i średniego pokolenia.To nasi Ambasadorzy Nauki. Ich sylwetki i dokonania przezentujemy poniżej.

 W sierpniu 2015 r. prowadzimy kampanię radiową: Ambasadorzy Nauki opowiadają o znaczeniu ciekawości jako motywacji, pokazuja naukę jako rodzaj wnikania w głąb, zaglądania pod podszewkę, wgryzania się w temat (tu można posłuchać audycji). Niz dziwnego - patronuje nam Isaac Newton, a symbolem kampanii jest jego jabłko. Coś, w co mozna się wgryźć :)

Film "Zawód naukowiec" na youtube, w którym Ambasadorzy Nauki opowiadają, czym jest dla nich praca naukowca

Ambasadorzy nauki

Logo kampanii Zawód naukowiec prof. Maciej Wojtkowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr inż Dawid Nidzworski, Zakład Szczepionek Rekombinowanych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Olga Malinkiewicz - doktorantka fizyki z Uniwersytetu w Walencji prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, lekarz, chirurg onkologiczny dr hab. Magdalena Król z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Monika Koperska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prof. dr hab. Maciej Konacki, astrofizyk specjalizujący się w detekcji i charakteryzacji planet obiegających inne gwiazdy oraz obserwacyjnej i instrumentalnej astronomii, obecnie w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Toruniu dr Miłosz Giersz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Patrycja Prządka-Giersz z Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Janusz Bujnicki – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Justyna Olko – Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Lato 2015 - kampania radiowa. Posłuchaj Ambasadorów nauki

  1. Magdaleny Król (audycja 1 i audycja 2)
  2. Moniki Koperskiej (audycja 1, audycja 2 i audycja 3)
  3. Miłosza Giersza (audycja 1 i audycja 2)

Kampanię zaczęliśmy 11 października 2014 r. spotkaniem na Politechnice Warszawskiej, na które zaprosiliśmy laureatów Diamentowego Grantu i Generacji Przyszłości. Diamentowy Grant to szybka ścieżka kariery naukowej (od razu doktorat, bez magisterium), grant Generacji Przyszłości pozwala młodym konstruktorom realizować swoje projekty i brać udział w międzynarodowych zawodach.

Materiały z konferencji 11 października na Politechnice Warszawskiej

Więcej o Ambasadorach nauki znajduje się tutaj.

Tagi: Zawód naukowiec, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików