TransFormation.doc

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Student, Młody naukowiec (do 35. roku życia)
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet
Terminy

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych łącznie 500 uczestników, którzy w terminie sierpień-październik 2015 roku wezmą udział w szkoleniach na najlepszych uczelniach świata według międzynarodowych rankingów osiągnięć naukowych (Shanghai Ranking Consultancy lub Times Higher Education lub U-multirank lub QS World University Rankings).

500 doktorantów i młodych naukowców może wziąć udział w dwu- lub trzytygodniowych kursach w zagranicznych ośrodkach akademickich. Temat szkoleń? Umiejętności miękkie i współpraca z gospodarką. Czterystu z nich będzie pracować nad swoją przedsiębiorczością, a stu oprócz tej wiedzy posiądzie jeszcze dodatkowe umiejętności trenerskie i będzie mogło przekazywać ją dalej.

Odnośniki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików