Top 500 Innovators

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

35 mln zł.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.2.

Terminy

Nabór wniosków w 2015 r. zakończył się 30 kwietnia 2015 r.

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce
. 

Top 500 Innovators to 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym

Do końca 2015 roku planowany był wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują także pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.

Elektroniczny formularz aplikacyjny
Regulamin rekrutacji 2015

Odnośniki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików