Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Generacja Przyszłości Projekt zakończony
Inkubator Innowacyjności Projekt zakończony
Brokerzy Innowacji Projekt zakończony
Akademickie Centrum Kreatywności Projekt zakończony
Uniwersytet Młodych Wynalazców Projekt zakończony