Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Granty na granty Projekt zakończony
Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące Projekt zakończony
Edukacja filozoficzna Projekt zakończony
Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy Projekt zakończony
Maluch na uczelni Projekt zakończony
TransFormation.doc Projekt zakończony
Top 500 Innovators Projekt zakończony
Zawód naukowiec Projekt zakończony
„Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach” w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Projekt zakończony
Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku Projekt zakończony