Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt uruchomiony
Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Projekt uruchomiony
Dialog Projekt uruchomiony
Premia na Horyzoncie Projekt uruchomiony
Diamentowy grant Projekt uruchomiony
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Projekt uruchomiony
Mobilność Plus Projekt uruchomiony
Praktyki studenckie - kampania Studiujesz? Praktykuj! Projekt uruchomiony