Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Uniwersytet Trzeciego Wieku Projekt uruchomiony
Ideas Plus Projekt zakończony
Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Projekt uruchomiony
Uniwersytet Młodego Odkrywcy Projekt uruchomiony
Inkubator Innowacyjności+ Projekt uruchomiony
Rozwój sportu akademickiego Projekt zakończony
Dialog Projekt uruchomiony
Ścieżki Kopernika 2.0 Projekt uruchomiony
Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Projekt uruchomiony
Premia na Horyzoncie Projekt uruchomiony