Ścieżki Kopernika 2.0

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Autorzy wniosków zgłoszonych do uczestnictwa w konkursach programu Ideas Europejskiej Rady Badań Naukowych
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Ponad 3 mln zł. Maksymalna wysokość grantu  - 200 tys. zł

Terminy

Program został zgłoszony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór wniosków został otwarty na początku 2016 r., a do realizacji zwycięskich projektów będzie można przystąpić już we wrześniu tego samego roku.

Ścieżki Kopernika 2.0 będą nawiązywały do idei pierwszej edycji programu, realizowanego w 2013 i 2014 r.

Cel programu to zachęcenie młodzieży do zgłębiania tajników wiedzy oraz pokazanie lokalnym społecznościom, w jaki sposób odkrycia naukowe wpływają na codzienne życie.

W pierwszej edycji programu w ramach nagrodzonych 16 projektów – po jednym w każdym województwie – naukowcy wraz z popularyzatorami nauki spoza uczelni realizowlali niekonwencjonalne i autorskie programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych, laboratoriów, aparatury badawczej, zbiorów bibliotecznych i eksponatów naukowych. Młodzież uczestniczyła w projektach m.in. gromadząc dane, prowadząc obserwacje i opracowując część projektów naukowych.

Tagi: Programy Ministra, Ścieżki Kopernika, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików