Rozwój sportu akademickiego

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Młody naukowiec (do 35. roku życia)
Dziedziny
Budżet

Jedna edycja - ok. 6 mln zł.

Maksymalna wysokość grantu: Nie określono maksymalnej wysokości grantu.

Terminy

Brak stałych terminów. Nabór wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej MNiSW oraz w newsletterze.  Okres realizacji: 36 miesięcy.

Program obejmuje projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego.

Do programu kwalifikowane są projekty badawcze dotyczące rozwoju sportu akademickiego (zwłaszcza dyscyplin olimpijskich). Projekt powinien realizować co najmniej jeden z wymienionych celów:

  • zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
  • wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego,
  • wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,
  • wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego,
  • wspieranie badań mających na celu monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności fizycznej studentów.

Tagi: Sport akademicki, Rozwój Sportu Akademickiego, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików