Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Student
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość alokacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach projektów uczelni wynosi 9 492 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość grantu: 80 000,00 PLN – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta; 320 000,00 PLN – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Terminy

Nabór trwa do dnia 24 kwietnia 2017 r.

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów i/lub konferencji międzynarodowych. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 100 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach.

Szczegóły na temat projektu znajdują się w zaproszeniu do składania ofert.

Informacje techniczne dotyczące składania dokumentów przez ePUAP

JAK PRZESŁAĆ DOKUMENTY:

Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza ogólnego do podmiotu publicznego.

JAKIE FORMATY PLIKÓW MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO FORMULARZA ePUAP:

doc, docx, ods, odt, pdf, xls, xlsx, xades, pades

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY:

Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

POMOC:

ADRES SKRYTKI ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików