Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Student
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

125 000 000,00 zł.

Terminy

Nabór ofert trwa do dnia 16 września 2016 r.

Celem projektu jest wypracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6 – miesięcznych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych, dla kierunków studiów o profilu praktycznym. Zostaną nim objęte publiczne uczelnie zawodowe oraz wybrane niepubliczne szkoły wyższe o profilu zawodowym, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych oraz w których udział studentów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów wynosi co najmniej 40%.

Projekt zakłada udział maksymalnie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych i podniosą swoje kompetencje.

Rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności uczelni w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między pracodawcami a uczelniami.


UWAGA: W przypadku niemożności wysłania oferty poprzez e-Puap uprzejmie prosimy o jej przesłanie za pomocą e-nośnika do MNiSW oraz uprzednie poinformowanie mailowo o nadaniu oferty za pomocą operatora pocztowego listem poleconym.


Informacja dotycząca składania dokumentów przez ePUAP:

Informacje techniczne o procedurze

JAK PRZESŁAĆ DOKUMENTY:

Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza ogólnego do podmiotu publicznego.

JAKIE FORMATY PLIKÓW MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO FORMULARZA:

doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY:

Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

POMOC:

ADRES SKRYTKI ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Tagi: szkolnictwo wyższe, Programy Ministra, kształcenie zawodowe, PWSZ

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików