Premia na Horyzoncie

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Jednostki naukowe
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

30 mln zł w 2017 r.

Terminy

Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu.

Program przeznaczony jest dla jednostek naukowych, które mają podpisaną umowę na realizację projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

Dziedziny - wszystkie priorytety i cele szczegółowe programów Horyzont 2020 oraz Euratom, z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”.

Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń stanowią:

  1. 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
  2. 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro,
  • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC.

Uwaga:

Raport roczny należy złożyć do 31 marca br. w formie papierowej (nie ma możliwości wypełnienia raportu w systemie OSF) w jednym egzemplarzu. Na kopercie prosimy podać nazwisko opiekuna projektu. 

Raport końcowy należy złożyć w terminie 60 dni od określonej w § 3 umowy daty zakończenia realizacji zadań, w formie papierowej (nie ma możliwości wypełnienia raportu w systemie OSF) w dwóch egzemplarzach. Na kopercie prosimy podać nazwisko opiekuna projektu. 

Tagi: Premia na Horyzoncie, Horyzont 2020, Program Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików