Praktyki studenckie - kampania Studiujesz? Praktykuj!

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Student
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowany jest pakiet działań „Uczelnie przyszłości”  z budżetem 5 mld zł. Z tego na wspieranie staży i praktyk - 550 mln zł

Terminy

Konkurs "Studiujesz? Praktykuj" w ramach PO WER ma być uruchomiony na przełomie roku 2015 i 2016.

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty. Korzystając z nowych funduszy unijnych chcemy zapewnić studentom możliwość odbycia wysokiej jakości staży związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach studiów. Zakres realizowanych zadań określi uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. 

Zmieniona w 2014 r.  ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadziła obowiązek co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.

Od czerwca 2015 r. praktyki są możliwe w ponad 1500 urzędów administracji państwowej (urzędy zgłosiły przynajmniej jedno miejsce praktyk na każdych 20 zatrudnionych pracowników).

Informacje o tych miejscach zamieszczane są w bazie Ministerstwa Pracy i Polityki SpołecznejPamiętać jednak trzeba, że to nie studenci sami, ale ich uczelnie mają kierować praktykantów i porozumiewać się z pracodawcami.

Więcej informacji o praktykach w administracji

Tagi: Studiujesz? Praktykuj!, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików