Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec, Organizacje pozarządowe non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.)
Dziedziny Nauki humanistyczne
Budżet

Minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację nie więcej niż 5 projektów, w tym nie więcej niż 3 z tej samej dziedziny nauki, na łączną kwotę nie większą niż 5 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1 mln zł.

Terminy

15 stycznia 2016 r. - 29 lutego 2016 r.

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” (M. P. z 2015 r. poz. 1058) ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w ramach ww. programu, obejmujący wspieranie realizacji przedsięwzięć służących udokumentowaniu i upowszechnieniu najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Tagi: Program Ministra, nauki humanistyczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików