Polish Scientific Networks

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet
Terminy

Konferencja Polish Scientific Networks

18-20 czerwca 2015 w Warszawie

Jak wykorzystywać potencjał polskich badaczy w kraju i zagranicą? Jak stworzyć sieci kontaktów między naukowcami Polakami?

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Pałac Staszica

Biało-czerwony kontur Polski z symbolem sieci i napis Polish Scientific NetworksKonferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Została zainspirowana cyklem spotkań „Science. Polish Perspectives” organizowanych od 2012 r. w Wielkiej Brytanii i kierowanych do młodych naukowców i studentów pochodzenia polskiego, prowadzących badania za granicą. Cykl ten stworzył okazję do spotkania młodych pasjonatów nauki, nawiązania kontaktów oraz dyskusji o roli uczonych z Polski w rozwoju światowej nauki i technologii.

 

UWAGA! Nagrania z konferencji sa dostępne tu: tv.pionier.net.pl/exp?page=1&expression=polish%20scientific%20networks

Głównym celem Polish Scientific Networks jest:

  • zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce, w szczególności w oparciu o nową infrastrukturę badawczo-rozwojową w kraju,
  • zachęcenie naukowców z Polski do zaangażowania się  w programy współpracy międzynarodowej, m.in. w ramach programu Horizon 2020

Konferencja  Polish Scientific Networks jest skierowana do:

  • Polaków-badaczy przebywających obecnie za granicą. Od kolegów, którzy po pobycie w zagranicznej placówce powrócili do kraju, otrzymają oni informacje na temat bieżącego stanu nauki w Polsce. Będą mieli też okazję do spotkania z potencjalnymi pracodawcami  i animatorami działań promujących rozwój nauki i jej współpracę z gospodarką.
  • naukowców i studentów w Polsce, którzy w czasie spotkania otrzymają od polskich naukowców pracujących lub studiujących za granicą informacje o międzynarodowym wymiarze kariery i możliwościach kontynuowania edukacji i pracy naukowej poza Polską.

Zaproszeni goście wygłoszą wykłady w czterech sesjach naukowych: Nauki społeczne i humanistyczne, Nauka i biznes, Nauki o życiu, Nauki ścisłe. Uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w postaci prezentacji ustnych lub plakatowych. Odbędą się także panele dyskusyjne dotyczące m.in. roli mobilności w karierze naukowej czy współpracy nauki z przemysłem.

Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego przygotowany przez  MNiSW i ogłoszony 18 czerwca 2015

Banner POLISH SCIENTIFIC NETWORKS - transmisja na żywo

Dane kontaktowe sekretariatu konferencji:

Anna Bielec, Gabinet Prezesa PAN, Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 22-182 61 14, fax. 22-182 70 50
Logo AMU: napis "AMU Akademia Młodych Uczonych PAN"logo: niebieski napis na białym: "Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej"Logo Ministerstwa Nauki: czerwono-fioletowe połączenie liter M i N

 

Polish Scientific Networks

Tagi: Polish Scientific Networks

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików