Patent PLUS

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo
Dziedziny
Budżet
Terminy

Z dniem 1 września 2011 r. Program Patent Plus został przekazany do dalszej realizacji przez

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa.

Aktualne informacje na temat Programu oraz kontakt do osób zajmujących się jego obsługą znajdą Państwo na stronie intenetowej Centrum.

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Patent PLUS ułatwia unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików