„Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 2 499 999,95 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 2 106 999,96 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.12.2016 – 31.12.2017.

Głównymi zadaniami w projekcie będą:

  • przygotowanie pogłębionej analizy porównawczej dotyczącej systemu kształcenia nauczycieli w wybranych krajach europejskich oraz zaleceń w zakresie zmian systemu kształcenia nauczycieli w Polsce,
  • opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

Programy będą uwzględniały m.in. innowacyjne metody pedagogiczne (learning-by-doing, design thinking), zastosowanie narzędzi cyfrowych, rozwój kompetencji społecznych, kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

Przedstawiciele pracodawców/ przedsiębiorców lub organizacji pracodawców, którzy zostaną aktywnie zaangażowani w opracowywanie programów kształcenia nauczycieli będą musieli posiadać doświadczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi uczelni prowadzącymi studia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską, tj. biorą udział w tworzeniu programów kształcenia lub zasiadają w Radach Programowych Kierunków Studiów.

Udział przedstawicieli pracodawców/ przedsiębiorców lub organizacji pracodawców pozwoli na wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia z realizacji studiów. Wypracowane programy powinny uwzględniać potrzeby pracodawców/przedsiębiorców w zakresie kształcenia wysokiej jakości kadry dla gospodarki.

Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które zostaną aktywnie zaangażowane w opracowanie programów studiów, będą musiały posiadać kategorię naukową A oraz prowadzić studia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską. Udział przedstawicieli jednostek spełniających ten warunek pozwoli na opracowanie modelowych programów kształcenia wysokiej jakości.

W ramach realizacji projektu opracowano modelowe programy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

Ich opracowanie poprzedzone było organizacją cyklu 7 spotkań diagnozujących w następujących miastach: Kraków 08.09.2017, Warszawa 12.09.2017, Gdańsk 12.09.2017, Poznań 15.09.2017, Wrocław 26.09.2017, Lublin 26.09.2017, Warszawa 29.09.2017 oraz 16 spotkań konsultacyjnych w celu wypracowania ostatecznej wersji programów kształcenia nauczycieli w następujących miastach: 23.11.2017 Poznań i Warszawa, 24.11.2017 Kraków, 27.11.2017 Rzeszów i Gdańsk, 01.12.2017 Warszawa i Lublin, 04.12.2017 Poznań i Kraków, 06.12.2017 Wrocław, 08.12.2017 Kraków i Szczecin, 11.12.2017 Warszawa, 12.12.2017 Gdańsk, 13.12.2017 Wrocław, 05.01.2018 Katowice.

Ponadto opracowano analizę porównawczą dot. systemu kształcenia nauczycieli w wybranych krajach europejskich oraz zaleceń w zakresie zmian systemu kształcenia nauczycieli w Polsce.

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem dodatkowego modelu kwalifikacyjnego dotyczącego studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli.

Pliki do pobrania

Tagi: kształcenie nauczycieli, Programy Ministra, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików