„Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 2 499 999,95 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 2 106 999,96 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.12.2016 – 31.12.2017.

Głównymi zadaniami w projekcie będą:

  • przygotowanie pogłębionej analizy porównawczej dotyczącej systemu kształcenia nauczycieli w wybranych krajach europejskich oraz zaleceń w zakresie zmian systemu kształcenia nauczycieli w Polsce,
  • opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

Programy będą uwzględniały m.in. innowacyjne metody pedagogiczne (learning-by-doing, design thinking), zastosowanie narzędzi cyfrowych, rozwój kompetencji społecznych, kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

Przedstawiciele pracodawców/ przedsiębiorców lub organizacji pracodawców, którzy zostaną aktywnie zaangażowani w opracowywanie programów kształcenia nauczycieli będą musieli posiadać doświadczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi uczelni prowadzącymi studia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską, tj. biorą udział w tworzeniu programów kształcenia lub zasiadają w Radach Programowych Kierunków Studiów.

Udział przedstawicieli pracodawców/ przedsiębiorców lub organizacji pracodawców pozwoli na wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia z realizacji studiów. Wypracowane programy powinny uwzględniać potrzeby pracodawców/przedsiębiorców w zakresie kształcenia wysokiej jakości kadry dla gospodarki.

Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które zostaną aktywnie zaangażowane w opracowanie programów studiów, będą musiały posiadać kategorię naukową A oraz prowadzić studia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską. Udział przedstawicieli jednostek spełniających ten warunek pozwoli na opracowanie modelowych programów kształcenia wysokiej jakości.

Tagi: kształcenie nauczycieli, Programy Ministra, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików