„Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach” w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Student, Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec, Podmioty działające na rzecz nauki
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 994 275,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 837 974,97 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.08.2015 – 31.01.2017.

W ramach projektu wypracowane zostały we współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego, naukowego oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli pracodawców lub organizacji pracodawców, modelowe programy studiów doktoranckich.

Programy odnosiły się zarówno do profilowania studiów (profil badawczy; zawodowy; przemysłowy), jak i określenia podstawowych efektów kształcenia oraz metod ich osiągania przez studentów. Ważnym aspektem opracowanych programów jest również uwzględnienie treści istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym zapewnienie możliwości transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Modelowe programy studiów doktoranckich zostały poddane ocenie niezależnych recenzentów oraz skonsultowane ze środowiskiem akademickim oraz naukowym, jak również przedstawicielami pracodawców lub organizacji pracodawców. Wnioski z debat/spotkań zostały następnie uwzględnione w ostatecznej wersji programów.

Wypracowane modelowe programy kształcenia będą wdrażane w formie konkursowej przez NCBiR.

Projekt przewidywał również przygotowanie dokumentacji narzędzia informatycznego/oprogramowania służącego wsparciu w obsłudze technicznej i merytorycznej systemu monitoringu uczestników jak i absolwentów studiów doktoranckich, w tym systemowi analiz i wizualizacji danych uzyskanych z procesu monitorowania.

Tagi: studia doktoranckie, Programy Ministra, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików