Inkubator Innowacyjności

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Podmioty działające na rzecz nauki
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Każdy z 12 inkubatorów, które stworzą  ogólnopolską sieć, otrzymał maksymalnie do 1,5 mln zł na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji

Terminy

Konkurs rozstrzygnięty; projekty finansowane w ramach POIG są w trakcie realizacji; zakończenie planowane jest w roku 2015 r.  W kolejnych latach planowane jest ogłoszenie konkursu wspierającego podobne cele

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Powinno to przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Inkubatory innowacyjności poszukują przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem wyników badań, a także prowadzą bazy danych o realizowanych projektach badawczych i ich zastosowaniu w praktyce. Zajmują się również analizą zapotrzebowania rynkowego na konkretne wynalazki, wyceną praw własności przemysłowej, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych, a także sprawdzeniem możliwości uzyskania ochrony patentowej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików