Index Plus

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Ponad 11 mln złotych.

Terminy

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Index Plus wspiera działania, które nadają międzynarodowy charakter czasopismom naukowym wydawanym w kraju oraz podnoszą ich międzynarodową pozycję. Działania te polegają m.in. na tworzeniu anglojęzycznych wersji czasopism, zapewnieniu wydawnictwom międzynarodowych rad naukowych, redakcji lub zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach, a także na poprawianiu jakości wydawania oraz digitalizacji.

W sumie dofinansowanie otrzymało 88 projektów

Do konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach drugiej edycji programu INDEX PLUS mogły być zgłoszone projekty przygotowane przez jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki. Celem programu było wsparcie zadań, które nadadzą międzynarodowego charakteru wydawanym w kraju czasopismom naukowym lub podniosą ich międzynarodową pozycję. Działania te mogły polegać m.in. na tworzeniu anglojęzycznych wersji czasopism, zapewnieniu wydawnictwom międzynarodowych rad naukowych, redakcji lub zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach, a także na poprawieniu jakości wydawania oraz ich digitalizacji.

Na konkurs wpłynęło 357 wniosków. Oceniał je zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy przyznawaniu środków finansowych w ramach programu brał on pod uwagę wartość merytoryczną projektu, zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do zakresu planowanych prac oraz możliwość jego realizacji.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików