Ideas Plus

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

3,5 mln zł na edycję 2015.

Maksymalna wysokość grantu: Nie określono maksymalnej wysokości grant

Terminy

Nabór wniosków ogłasza minister nauki po otrzymaniu oficjalnych informacji z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE o wynikach konkursów przeprowadzanych przez ERC.

Okres realizacji: 36 miesięcy.

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Ideas Plus wspiera polskich naukowców w udziale w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council). Program IDEAS ma na celu pomoc naukowcom w urzeczywistnianiu i wdrażaniu najbardziej nowatorskich pomysłów z różnych dziedzin wiedzy.

Dla kogo?

Autorzy wniosków zgłoszonych do uczestnictwa w konkursach w ramach priorytetu Excellent Science, przeprowadzanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, które zostały wysoko ocenione, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.

Wnioski

Wniosek będzie mogła złożyć jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a – f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Tagi: IDEAS PLUS, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików