Generacja Przyszłości

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Student
Dziedziny Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Dotychczasowy: 11 mln 487 tys. 800 zł ( I i II edycja w sumie)

Maksymalna wysokość grantu: 100 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez studenta; 400 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów

Terminy

Jedna edycja ogłaszana co roku. Realizacja: maksymalnie 18 miesięcy.

Zakończenie planowane jest w roku 2015 r.  Konkursem wspierającym podobne cele jest od 2015 r. konkurs "Najlepsi z najlepszych"

„Generacja Przyszłości” to program, który wspierał młodych i wybitnych konstruktorów, wynalazców, innowatorów oraz programistów. 

W ramach programu finansowanie uzyskać mgło maksymalnie 50 projektów naukowych, które realizowane były przez studentów indywidualnie lub przez zespoły. Okres realizacji projektu nie mógł trwać dłużej niż 2 lata. Beneficjenci mogli przeznaczać pieniądze na uczestnictwo w międzynarodowych zawodach i konkursach, a także na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu. O przyznanie środków finansowych mogła ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której studiuje wybitnie uzdolniony student (lub studenci).

Treść ogłoszenia o konkursie  - plik PDF (Monitor Polski 2012 r. poz. 697)

Laureaci:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików