Edukacja filozoficzna

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec
Dziedziny Nauki humanistyczne
Budżet

3 mln zł na pilotaż w 2016 r.

Maksymalna wysokość grantu: Do 200 tys. zł na grant

Terminy

Pilotaż w wystartować w 2016 r. (60 godzin zajęcia dla 1000 klas w całej Polsce.). Środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Zajęcia z filozofii w szkołach to projekt, który jest efektem dyskusji MNiSW z przedstawicielami nauk humanistycznych. Program „Edukacji filozoficznej” ma być realizowany w tysiącu klasach w szkołach w całym kraju. Program ma zachęcić akademików do nauczania filozofii w szkołach i zacieśnić współpracę uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi

Dla kogo?

Jednostki naukowe

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików