Brokerzy Innowacji

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Polskie jednostki naukowe, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i w roli koordynatora ubiegać się o realizację projektu w ramach programów badawczych UE: HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, EURATOM
Dziedziny
Budżet

6,5 mln zł.

Terminy

„Brokerzy Innowacji” to pośrednicy między naukowcami i przedsiębiorcami. Zadaniem Brokerów Innowacji jest zachęcanie naukowców do komercjalizacji swoich prac oraz współpracy z biznesem.

Celem konkursu MNiSW jest stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.

30 wyłonionych w 2013 r. w ramach I edycji brokerów innowacji zajmuje się m.in. inicjowaniem procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, zakładaniem spółek typu spin off oraz zawieraniem umów licencyjnych. Każdy broker innowacji otrzymuje stałe honorarium w wysokości nawet 5,9 tys. złotych brutto miesięcznie oraz dodatki specjalne za doprowadzenie do zawarcia umowy licencyjnej (7 tys. zł brutto) i za doprowadzenie do założenia spółki typu spin off (9 tys. zł brutto).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików