Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt uruchomiony
„Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt uruchomiony
„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach” w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Projekt zakończony
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt uruchomiony
Najlepsi z najlepszych! w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku Projekt zakończony
Iuventus Plus Projekt zakończony