Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt uruchomiony
„Mistrzowie dydaktyki” w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt uruchomiony
Regionalna Inicjatywa Doskonałości Projekt uruchomiony
Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych Projekt uruchomiony
Granty na granty – promocja jakości II Projekt uruchomiony
Najlepsi z najlepszych Projekt uruchomiony
Doktorat wdrożeniowy Projekt uruchomiony
Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach Projekt uruchomiony
„Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt uruchomiony