Umowa o realizację projektu badawczego

środa, 13 stycznia 2010

Umowę o realizację projektu badawczego należy przygotować w systemie OSF  dostępnym po adresem https://osf.opi.org.pl (opcja dostępna dla redaktora wniosku dopiero po wydaniu decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznającej środki finansowe na realizację projektu badawczego) i przesłać w czterech egzemplarzach do urzędu obsługującego ministra w terminie nie później niż 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej środki na realizację projektu badawczego.

Niedotrzymanie terminu równoznaczne jest z uchyleniem decyzji w sprawie finansowania.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików