Studiujesz? Praktykuj! Praktyki w administracji

Grafika Studiujesz? Praktykuj! Na białym tle sylwetki studentów

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość.

Logo praktyki w administracji - niebiesko-czerwony kwadrat w profesorską czapką w środkuMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego promuje dobre praktyki, bo ich ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty.

Mamy  już deklarację 16 600 miejsc praktyk  w administracji!

Centralna Baza Ofert PracyInformacje o tych miejscach zamieszczane są sukcesywnie - do końca roku - w bazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pamiętać jednak trzeba, że to nie studenci sami, ale ich uczelnie mają kierować praktykantów i porozumiewać się z pracodawcami.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej. Ponad 1 500 urzędów administracji rządowej oraz jednostek przez nie nadzorowanych zobowiązało się do przygotowania ponad 16 600 miejsc praktyk. Aktualna oferta dostępna jest pod adresem:  http://oferty.praca.gov.pl/.

Na tej podstawie pracownicy uczelni odpowiedzialni za organizację praktyk mogą:

 1. wybierać ofertę, a następnie wytypować studenta/grupę studentów, dla których oferta praktyki jest najwłaściwsza.
 2. nawiązać bezpośrednią współpracę z określoną jednostką administracji.

Aby ułatwić uczelniom zadanie, w urzędach zostały wypracowane szczegółowe zasady współpracy uczelni z jednostkami administracji, a także wzory dokumentów pozwalające na efektywne zrealizowanie praktyki. 

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jak uczelnia ma załatwić studentom praktyki w administracji?
  Potrzebne dokumenty i wyjaśnienia znajdują się w serwisie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Kto może być praktykantem w administracji w ramach tego programu?
  Praktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem i posiadająca ważną legitymację studencką, skierowana przez uczelnię na podstawie pisemnego porozumienia z urzędem.
  Informacja na temat praktyk.
 • Jak się dowiedzieć, czy student spełnia wymogi danej instytucji?
  Każdy urząd określi profil kandydata na praktyki, wskazując zakres zadań praktykanta oraz opis możliwych do uzyskania w trakcie praktyk umiejętności i kompetencji.
  Informacja na temat praktyk.
 • Dlaczego praktyki są nieodpłatne?
  Nasze miesięczne praktyki – w przeciwieństwie do staży – są elementem edukacji. Ich celem jest zyskanie umiejętności i kompetencji, które potem doceni rynek pracy.

Grafika Studiujesz? Praktykuj! Na białym tle z fioletową ramką sylwetki studentów i napis "Wybierz praktyki studenckie wysokiej jakości"Od jesieni 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi kampanię „Studiujesz? Praktykuj”. Zmieniliśmy ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym tak, aby  na studiach o profilu praktycznym praktyki zawodowe trwały co najmniej trzy miesiące. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do pracy. Chodzi o to, by studenci zdobywali w uczelniach nie tylko wiedzę, ale i umiejętności, które pozwolą im na znajdowanie ciekawej i twórczej pracy.

Aktywnie wspieramy współpracę uczelni i pracodawców, bo tylko dzięki niej uczelnie będą wiedziały, czego potrzebują pracodawcy, a pracodawcy – jakie kompetencje i potencjał mają absolwenci. List w sprawie praktyk w administracji do Akademickich Biur Karier wystosował również Rzecznik Praw Absolwenta.

Praktyki w administracji