Pierwsza firma założona przez uczestnika "Top 500 Innovators" na Uniwersytecie Śląskim

poniedziałek, 15 października 2012

Dr Marcin Binkowski, stypendysta rządowego programu „Top 500 Innovators”, założył pierwszą na Uniwersytecie Śląskim firmę typu spin out.

Takie firmy zakładają pracownicy uczelni, wykorzystując jej potencjał, aparaturę, kadrę i możliwości badawcze. To najlepszy sposób na wdrożenie efektów badań naukowych w biznesie lub przemyśle


Firma „n-lab Marcin Binkowski”, dzięki umowie z Uniwersytetem Śląskim i dzierżawie unikatowej aparatury badawczej Laboratorium Mikrotomografii, otworzy zupełnie nowe możliwości dla partnerów z sektora gospodarki. Aparatura prześwietla badany obiekt promieniowaniem rentgenowskim, uzyskując jego precyzyjny trójwymiarowy obraz. Wykorzystywana metoda, zwana mikrotomografią rentgenowską, może być stosowana w wielu dziedzinach przemysłu, np. w badaniach podzespołów elektrycznych, elektronicznych,  urządzeniach AGD, filtrach, katalizatorach, narzędziach chirurgicznych, endoprotezach oraz w innych konstrukcjach, w których końcowy produkt wymaga wysokich standardów przy testowaniu jakości.

Poza godzinami, w których w laboratorium są prowadzone badania naukowe, firma będzie odpłatnie wykorzystywała unikatowy sprzęt, aby świadczyć usługi dla przemysłu. Ponadto umowa o współpracy pomiędzy uniwersytetem, a przedsiębiorcą umożliwi komercjalizację wyników badań naukowych – z korzyścią dla obu stron. Obecnie z Laboratorium Mikrotomografii współpracują oprócz licznych krajowych ośrodków także naukowcy ze Stanford University, University of Northwestern (USA) oraz Medical Research Council w Cambridge (Wielka Brytania).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików