Nagroda "Open Mind" dla najlepszego polskiego młodego matematyka w dziedzinie kombinatoryki

piątek, 8 października 2010

Nagrodą tą podzielili się Bartłomiej Bosek z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Andrzej Dudek z Carnegie Mellon University. Była to pierwsza edycja tej nagrody. Będzie ona przyznawana co dwa lata i wręczana podczas konferencji Polish Combinatorial Conference. Informacje dotyczące tej nagrody można znaleźć pod adresem http://3pcc.tcs.uj.edu.pl/docs/3PCC-open-mind.pdf.

Dr Bartłomiej Bosek ukończył w 2004 r. z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów był stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki otrzymał w 2008 r. również na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od momentu uzyskania stopnia doktora do dziś pracuje jako asystent w Katedrze Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem lub współautorem 5 publikacji naukowych. Nagrodę "Open Mind" otrzymał za uzyskanie przełomowego wyniku w dziedzinie kombinatoryki zbiorów częściowo uporządkowanych.

Dr Andrzej Dudek uzyskał stopień magistra informatyki w roku 2000 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2008 odbył studia doktoranckie w Emory University w Atlancie zakończone uzyskaniem doktoratu z matematyki. Od 2008 r. do dziś pracuje jako profesor wizytujący w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburgu. Jest autorem 15 opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych oraz licznych referatów na międzynarodowych konferencjach. Nagrodę "Open Mind" otrzymał za uzyskanie szeregu znakomitych rezultatów w zakresie ekstremalnej kombinatoryki, w szczególności teorii Ramseya.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików