FNP wybrała laureatów Międzynarodowych Projektów Doktoranckich


Najwyższe dofinansowanie w 3. edycji programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - ponad 6,5 mln złotych - uzyskał zespół pod kierownictwem prof. Stanisława Kryszewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Niewiele mniej - ponad 6 mln 200 tys.- zespół prof. Stefana Jurgi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureaci będą mogli sfinansować utworzenie międzynarodowych projektów w ramach współpracy między wybranymi uczelniami w Polsce, a ich partnerami z zagranicy. Koordynatorami pozostałych nagrodzonych zespołów są: prof. Marek Trippenbach z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jacek Radwan z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Magdalena Boguta z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Wśród nagrodzonych znalazł się również zespół prof. Jerzego Axera z Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (IBI). Projekt "Tradycje humanizmu śródziemnomorskiego wobec wyzwań naszych czasów: konfrontacje różnych koncepcji człowieczeństwa" jest pierwszym nagrodzonym z zakresu nauk humanistycznych w historii programu MPD. Program MPD ma przyczynić się do podniesienia poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikować współpracę międzynarodową polskich jednostek badawczych. Laureaci programu otrzymają m.in. imienne stypendia naukowe dla doktorantów w wysokości 3 tys. zł miesięcznie (podczas pobytu zagranicznego - 4,5 tys. zł) i grant badawczy, którego wysokość będzie zależała od liczby doktorantów realizujących projekt i jego rzeczywistych kosztów. Grant nie może wynosić jednak więcej niż 35 tys. zł rocznie dla jednej osoby. Do 15 marca tego roku FNP prowadzi otwarty nabór do IV, ostatniej edycji programu MPD. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku. Po wypełnieniu formularza online należy go wydrukować i przesłać do biura FNP na adres: ul. Grażyny 11, 02-584 Warszawa. Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. EKR PAP - Nauka w Polsce