Rejestracja

Aby zgłosić chęć udziału w konferencji Polish Scientific Networks: Science and Business, należało wypełnić formularz online.

Członkowie komitetu programowego wybiorą najciekawsze zgłoszenia, których autorzy zostaną poproszeni o przygotowanie prezentacji ustnej (16 wystąpień) lub plakatu (80 zgłoszeń). W formularzu prosimy zaznaczyć preferowany sposób prezentacji wyników swoich badań (prezentacja ustna lub plakat).

Istnieje możliwość opublikowania wyników prezentowanych na konferencji w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie Innovation and Impact (wydawnictwo de Gruyter). Publikacje te będą darmowe. Chęć opublikowania swoich wyników w tej formie mogą Państwo zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane były do 10 maja 2016 r.

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt mailowy: anna.bielec@pan.pl.

W ciągu ok. 2 tygodni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń (czyli pod koniec maja 2016 r.) poinformujemy mailowo, czy Państwa zgłoszenie zostało zakwalifikowane, co będzie oznaczało udział w konferencji (niestety dysponujemy ograniczoną liczba miejsc). Otrzymają również Państwo informację o formie prezentacji (wystąpienie ustne lub plakat).

Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 123 zł brutto (100 zł +23% VAT)  do 31 maja 2015 r. Numer konta zostanie podany w mailu z informacją o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia do udziału w konferencji.

Przygotowanie prezentacji ustnych

Czas przeznaczony na jednego prezentującego to 15 min: 10 min prezentacji i 5 min na dyskusję. Wystąpienia mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na przejrzystość przekazu: w konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele wielu różnych dyscyplin naukowych, zatem prezentacje powinny być zrozumiałe dla niespecjalistów.

Przygotowanie plakatów

Plakaty powinny być przygotowane w formacie A0 (orientacja pionowa). Język plakatu to polski lub angielski.

Bardzo prosimy o przygotowanie plakatów w sposób zrozumiały dla osób niebędących specjalistami w danej dziedzinie nauki – konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

Tagi: Polish Scientific Networks

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików