Program konferencji Polish Scientific Networks 2016

Czwartek, 30 czerwca, Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski

18:00-19:00 - Wykład otwierający: "2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa" Grzegorz Brona, Creotech S.A., Uniwersytet Warszawski

19:00-21:00 - Wystawa „MATH-ART” Jakuba Jernajczyka, artysty wizualnego, matematyka i popularyzatora nauki;
Bankiet powitalny

Piątek, 1 lipca, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

09:00-10:00 - Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:30 - Oficjalne otwarcie konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

10:30-11:45 - PANEL DYSKUSYJNY I: JAK INNOWACJE SPOŁECZNE MOGĄ POMÓC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW CYWILIZACYJNYCH?

z udziałem:

 • prof. Edwarda Nęcki, Wiceprezesa PAN
 • dr Tomasza Perkowskiego, Wiceprezesa Zarządu FNP
 • Moniki Groszkowskiej, zastępcy dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego  w Ministerstwie Rozwoju
 • Przemysława Kuśmierka, CEO Migam

dyskusję moderuje: dr Bartłomiej Skowron, Politechnika Warszawska.

11:45-12:30 - Przerwa kawowa połączona z sesją plakatową

12.30-14:00 - SESJA WYKŁADOWA I: INNOWACJE SPOŁECZNE

Przewodniczący: prof. Witold Kwaśnicki, (Uniwersytet Wrocławski)

 12:30-13:00 - Wykład plenarny: "Innowacje społeczne  - dla ludzi, z ludźmi i przez ludzi. Do czego zdolny jest tłum?” Jakub (Kuba) Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

13.00-14:00 - Prezentacje wybrane ze zgłoszeń (4 po 15 min)

 1. Dominik Mierzejewski "Zaplecze merytoryczne dla lokalnych działań w Azji"
 2. dr inż. Agnieszka Labus (Politechnika Śląska) "Laboratorium Architektury 60+"
 3. dr Anna Jelec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Mind: Meet Metaphor"
 4. mgr inż. Magdalena Wróbel (Politechnika Łódzka) "Jak zarządzać wiedzą w procesie kształcenia"

14:00-15:00 - Lunch

15:00-16:30 - SESJA WYKŁADOWA II: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Przewodniczący: dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+)

15:00-15:30 - Wykład plenarny: „Ciekawość, buta, pokora i mnóstwo pracy – od pomysłu do najszybszego urządzenia do diagnostyki molekularnej na świecie” Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN

15:30-16:30 - Prezentacje wybrane ze zgłoszeń (4 po 15 min)

 1. dr Jacek Marczak (Wrocławskie Centrum Badań EIT+) "Superhydrofobowe powłoki nanokompozytowe jako pasywne systemy anty-oblodzeniowe"
 2. dr hab. Sebastian Maćkowski (Bałtycki Instytut Technologiczny) "Baltic Institute of Technology – BalTech: grass-root commercialization of innovative science"
 3. prof. Artur Bartkowiak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) "Współpraca nauka-gospodarka - kreowanie mody czy szycie na miarę?"
 4. prof. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie) "Biznes i nauka - trudna droga do sukcesu"

16:30-17:15 - Przerwa kawowa połączona z sesją plakatową

17:15-18:30 - DISCUSSION PANEL II: HOW TO BUILD A SUCCESSFUL COLLABORATION BETWEEN SCIENCE AND BUSINESS?

panel w języku angielskim z udziałem:

 • prof. Elżbiety Frąckowiak, Wiceprezesa PAN
 • prof. Macieja Chorowskiego, Dyrektora NCBiR
 • Sarai Kemp, Wiceprezesa Trendlines Agtech (Izrael)
 • Igora Korczagina, Dyrektora R&D Grupy PCC

dyskusję moderuje: prof. Tadeusz Luty, Doradca Prezydenta Wrocławia, Wrocławskie Centrum Akademickie, Emerytowany Rektor Politechniki Wrocławskiej

21:00 - Spotkanie integracyjne we Wrocławiu

Sobota, 2 lipca, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

10:00-11:30 - SESJA WYKŁADOWA III: INNOWACJE IT

Przewodniczący: dr hab. Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski) i dr Jacek Góra (Bell Labs, Wrocław)

10.00-10.30 - Wykład plenarny: „Jak odnieść sukces rynkowy gdy mam tylko pomysł? - case study K2, Audioteka i LangMedia” Michał Lach, Startup Hub Poland

10.30-11:30 - Prezentacje wybrane ze zgłoszeń (4 po 15 min)

 1. dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa (Uniwersytet Jagielloński) "Affective Computing and Context-Awareness Opportunities for Pervasive Computing"
 2. dr inż. Szymon Wąsik (Politechnika Poznańska) "Optil.io: Internetowa platforma do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych"
 3. dr Anna Białek-Jaworska (Uniwersytet Warszawski) "Big Data w poszukiwaniu naukowców w biznesie"
 4. mgr inż Jarosław Królewski (HG Intelligence S.A.) "Real-time actionable data. Wyzwania i trendy we współczesnym marketingu"

11:30-12:15 - Przerwa kawowa połączona z sesją plakatową

12:15-13:30 - PANEL DYSKUSYJNY III: JAK WYKORZYSTAĆ POLSKI POTENCJAŁ NAUKOWY W ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII?

z udziałem:

 • dr Piotra Dardzińskiego, Podsekretarza Stanu w MNiSW
 • dr Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • dr Adama Piotrowskiego, Prezesa Zarządu Vigo System SA
 • Olgi Malinkiewicz, Saule Technologies
 • Pawła Przewięźlikowskiego, Prezesa Zarządu Selvity

dyskusję moderuje prof. Janusz Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.30-14.30 - Lunch

14:30-16:00 - SESJA WYKŁADOWA IV: INNOWACJE W MEDYCYNIE I BIOTECHNOLOGII

Przewodniczący: dr hab. Monika Kaczmarek (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) i dr Karolina Czarnecka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

14:30-15:00 - Wykład plenarny: „Budowanie współpracy między Nauką a Biznesem – czy jeszcze coś można powiedzieć?” Katarzyna Rogiewicz, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

15:00-16:00 - Prezentacje wybrane ze zgłoszeń (4 po 15 min)

 1. dr inż. Julita Kulbacka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) "Elastyczna mikrosonda do elektroporacji narządów  wewnętrznych"
 2. dr hab. n. med. Dorota Frydecka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) "Integracja procesów jawnego i niejawnego przetwarzania informacji w zaburzeniach psychotycznych"
 3. dr Leszek Pryszcz (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) "Quest for cost-effective noninvasive prenatal testing (NIPT)"
 4. dr Agnieszka Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie) "Spektroskopia SERS w aplikacjach medycznych i testach diagnostycznych"

16:00-16:45 - Przerwa kawowa połączona z sesją plakatową

16:45-18:15 - RÓWNOLEGŁE WARSZTATY:

 1. "Jak wystartować ze start-upem?" - Tomasz Gondek (Saule Technologies).
 2. "Commercialization and IP strategy" - warsztat w języku angielskim, prowadząca: Sarai Kemp (Trendlines, Agtech, Izrael)
 3. "O sztuce dobrej komunikacji między naukowcem a biznesmenem" - 2 równoległe grupy, prowadzący: dr Iwona Cymerman (VersaBox Sp. z o.o.) i Adam Maciejewski (Trio Management Group, były prezes GPW SA). - I grupa, oraz dr Stanisław Rogoziński (Brante Partners Sp. z o.o.) - II grupa.

18:15-18:30 - Podsumowanie paneli dyskusyjnych i oficjalne zakończenie konferencji

19.00-21:00 - Uroczysty bankiet pożegnalny

22:00 - Spotkanie integracyjne

Wydarzenia towarzyszące:

 • W piątek i w sobotę będzie można zasięgnąć informacji na temat programów finansujących badania naukowe i rozwojowe na stoiskach przygotowanych przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy programu Horyzont 2020 (Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii) oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu.
 • Konferencji „Polish Scientific Networks: Science & Business” towarzyszy też projekt organizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ „Strefa Łowców Głów”. Jest to inicjatywa skierowana do firm zainteresowanych rozwojem innowacyjności, poszukających wykwalifikowanych i zdolnych osób, chcących podjąć w nich pracę. Jej celem jest umożliwienie firmom networkingu z potencjalnymi pracownikami – uczestnikami konferencji.

Tagi: Polish Scientific Networks

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików