Lista patronatów dotyczących wydarzeń w czerwcu 2017 r.

Tryb wyszukiwania:

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin / Uwagi Miejsce
Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Analiza stanu studenckiego wychowania fizycznego w świetle zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku 09.06.2017 Kielce
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN III międzynarodowa, VIII Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Natura-Człowiek-Kultura 23-25.06.2017 Kraków
Gremi Media S.A. wydawca dziennika "Rzeczpospolita" Gala wręczenia nagród laureatom Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu - III edycja 13.06.2017 Warszawa
Komitet Lublin 700+, Klub Inteligencji Katolickiej Konferencja naukowa: Lublin - 700 lat chrześcijańskiej kultury 12.06.2017 Lublin
Wydział Chemii X Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 21-23.06.2017 Lublin
Wydział Chemii V Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie 20.06.2017 Lublin
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 7-9.06.2017 Kraków
Koło Naukowe Dietetyków Uniwersytetu Rzeszowskiego III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów - Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka 9-10.06.2017 Rzeszów
Grupa Progres Kurs na HR - ekspercka debata środowiska biznesu, nauki i władz samorządowych 21-22.06.2017 Poznań
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN XV Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU 02.06.2017 Jastrzębiec
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Cyberprzestrzeń i światy wirtualne: dydaktyka cyfrowa - poza granice wyobraźni 6-7.06.2017 Warszawa
Stowarzyszenie Klub Studentów Polskich Mikro podmioty gospodarcze tworzone dla studentów - uczestników projektu Akceleratory Biznesu Studentów wehikułem młodzieży w drodze do niezależności ekonomicznej 26.06.2017 Warszawa
Wyższa Szkoła Humanitas XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra 19-21.06.2017 Zakopane
Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Konferencja Strategia Europa 2020 - jak zbudować innowacyjną i konkurencyjną Unię Europejską? 22.06.2017 Warszawa
AGH, Wydział Geologii IV Międzynarodowa Konferencja "Odnawialne Źródła Energii - technika, technologie, innowacje" 20-23.06.2017 Krynica
Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poswięcone tematyce harcerskiej 30.06.2018 Warszawa
Samorząd Studentów SGH Debata Międzyuczelniana SGH-UKSW 01.06.2017 Warszawa
IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Turniej Debat Historycznych IPN 2017-06-01 Warszawa
Zakład Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu - akcja reaktywacja 01.06.2017 Warszawa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Dziecięcy UJK V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci "Człowiek i nauka". W poszukiwaniu bliskości wiedzy 09.06.2017 Kielce

Tagi: Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Patronat MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików