Lista patronatów dotyczących wydarzeń w październiku 2017 r.

Tryb wyszukiwania:

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin / Uwagi Miejsce
Niezależne Zrzeszenie Studentów Studencki Nobel październik 2017-czerwiec2018 cała Polska
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kongres "Jeden Świat-Wiele Kultur" 26-27.10.2017 r. Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Miasto Chojnice Człowiek na drodze od totalitaryzmu do wolności. Józefa Tischnera odczytania pedagogiczne. 23-24.10.2017r. Chojnice
Fundacja Digital University Konferencja SingularityU Warsaw Chapter & Masters and Robots 26-28.10.2017 Warszawa
Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej Zjazd Forum Uczelni Technicznych we Wrocławiu 26-29.10.2017r. Wrocław
Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu (SLDG) V Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu 13-15 października 2017r. Wilga
Instytut Technologii Drewna 2.międzynarodowa konferencja naukowa Drewno-NAUKA-GOSPODARKA 16-17.10.2017 r. Poznań
Stowarzyszenie Klaster "Technologia w Medycynie", TECHNOMED I Rzeszowskie Forum Technologia w Medycynie: Od pomysłu do przemysłu" 17.10.2017 r. Rzeszów
Emirates & Europe Business Development Cluster 2.Emirates & Europe Economic Forum - Innowacja szansą na rozwój gospodarczy. 24.10.2017 r. Warszawa
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Wizyta Studyjna "Scenarios for sustainable development of Bioeconomy" 17-18.10.2017 r. Bruksela
Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii Konferencja pn. "Kierunki rozwoju ekoenergetyki"-EKO FORUM 2017 11.10.2017 r. Białystok
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Projekt NAUKOWIEC pazdziernik-grudzień 2017 r. Warszawa, Kraków, Gliwice, Katowice, Łódz, Poznań
Gremi Media S.A Ranking Uczelni Wyższych: Wydziały Ekonomiczne 2016 październik 2017 r. Warszawa
Akademia Pedagogiki Specjalnej II Międzynarodowa Konferencja z cyklu: SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE – NOWE PERSPEKTYWY 21.10.2017 Warszawa
Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy Bioinnovation International Summit 2017 19-20 października 2017r. Gdańsk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 6.10.2017 r. – 5.10.2018 r. Nowy Sącz
Fundacja SCYTIA Lublin Statrup Festiwal 19-21.10.2017 r. Lublin
Muzeum UW/ Instytut Archeologii UW Rzym i Warszawa. Tradycja antyku i edukacja artystyczna w epoce oświcenia. 9-12.10.2017 r. Warszawa
Fundacja Debata Seminarium naukowe „Wolność mediów w porządku demokratycznym. Postulat, w praktyka” 23.10.2017 r. Olsztyn
Urząd Miasta Bolesławiec Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce i poza jej granicami (XI edycja) 2017-10-01 2017-10-27

Tagi: Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Patronat MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików