Agenda spotkań 21 i 22 września 2015 r.

DZIEŃ PIERWSZY:  Otwieramy polską naukę

 

Sesja Plenarna I – HORYZONT 2020

 9.30-10.00        Rejestracja uczestników

10.00-10.30       HORYZONT 2020 w Europie i w Polsce – stare i nowe  wyzwania - prof. Lena Kolarska Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

10.30-10.45       „Pakt dla Horyzontu” – pierwszy rok realizacji
- Mateusz Gaczyński, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW

10.45-11.00       Teaming, Twinning i ERA Chairs - poszerzanie udziału w HORYZONCIE 2020 – Leszek Grabarczyk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
dr Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

11.00-11.30       Dobre praktyki Paktu dla Horyzontu

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – wdrażanie Europejskiej Karty Praw Naukowca
 • Uniwersytet SWPS  – system ewaluacji naukowców
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych – jednostka organizacyjna wspierająca aplikację naukowców do HORYZONTU 2020

11.30-12.30       Dyskusja

 

12.30-13.30       Przerwa obiadowa, możliwość rozmów kuluarowych z uczestnikami Dialogu Edukacyjnego Kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Chiny – 16+1

 

13:30-16:00  Sesja Plenarna II – Otwarta Nauka

13:30-14:00       Otwarta Nauka w Polsce i na świecie - prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu, MNiSW

14:00-14:20       Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych – rekomendacje zespołu MNiSW  - dyr. Bożena Bednarek-Michalska

14:20-15:00       Jak z otwartych danych wydobywać przydatną wiedzę.

 • Bioinformatyka (prof. Janusz Bujnicki, MIBMiK/UAM)
 • Neuroinformatyka i Human Brain Project (prof. Daniel Wójcik, IBD PAN).
 • Medycyna i neuroobrazowanie (dr Mikołaj Pawlak, UMed Poznań).
 • Obrazy satelitarne dla środowiska (prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Centrum Teledetekcji IGiK)

15:00-16:00       Dyskusja 

Godz. 20              Wspólne spotkanie-kolacja dla uczestników Dialogu Edukacyjnego Kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Chiny,  konferencji Otwarta Nauka oraz Trzeciego Polsko-Chińskiego Forum Rektorów

DZIEŃ DRUGI: Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów  

9:00 – 10:00      Rejestracja uczestników

10:00- 10:30      Oficjalne otwarcie oraz wystąpienia ministrów i ambasadorów Polski i Chin

10:30 – 11:45    Przegląd bieżącej agendy współpracy akademickiej:

 • uznawalność wykształcenia
 • system stypendialny
 • Erasmus +

Wystąpienia reprezentantów obu Ministerstw oraz przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, China Education Association for International Exchange i China Scholarship Council na temat doświadczeń w omawianym zakresie

11:45 – 13:30   

       Sesje tematyczne:

 • Nauki społeczne I humanistyczne, szkolnictwo artystyczne – sesja moderowana przez przedstawiciela Polski;
 • Wyższe szkolnictwo zawodowe – sesja moderowana przez przedstawiciela Chin;
 • Nauki biologiczne i medyczne – sesja moderowana przez przedstawiciela Polski;
 • Nauki techniczne – sesja moderowana przez przedstawiciela Chin.

13:30 – 14.15

Zamknięcie i podsumowanie sesji. Krótkie wystąpienia reprezentantów Polski i Chin. 

14:15-15:15

Lunch

15:15-17:00

Sesja poświęcona współpracy między chińskimi agencjami rekrutekrskimi (Chivast, Dongfang , Sinomost , Beijing Golden Orient) a polskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Sesja pozwoli przedstawicielom polskich instytucji szkolnictwa wyższego nawiązać bezpośrednie kontakty z agencjami rekruterskimi w celu pozyskania większej liczby chińskich studentów na polskich uczelniach.

18:00-20:00       Przyjęcie, networking (możliwość spotkań B2B )

Program zaktualizowany 17 września

Tagi: Horyzont 2020, H2020, umiędzynarodowienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików