Otwarta nauka

 • czwartek, 17 września 2015 Agenda spotkań 21 i 22 września 2015 r.

  DZIEŃ PIERWSZY:  Otwieramy polską naukę

   

  Sesja Plenarna I – HORYZONT 2020

   9.30-10.00        Rejestracja uczestników

  10.00-10.30       HORYZONT 2020 w Europie i w Polsce – stare i nowe  wyzwania - prof. Lena Kolarska Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

  10.30-10.45       „Pakt dla Horyzontu” – pierwszy rok realizacji
  - Mateusz Gaczyński, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW

  10.45-11.00       Teaming, Twinning i ERA Chairs - poszerzanie udziału w HORYZONCIE 2020 – Leszek Grabarczyk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
  dr Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  11.00-11.30       Dobre praktyki Paktu dla Horyzontu

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – wdrażanie Europejskiej Karty Praw Naukowca
  • Uniwersytet SWPS  – system ewaluacji naukowców
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych – jednostka organizacyjna wspierająca aplikację naukowców do HORYZONTU 2020

  11.30-12.30       Dyskusja

   

  12.30-13.30       Przerwa obiadowa, możliwość rozmów kuluarowych z uczestnikami Dialogu Edukacyjnego Kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Chiny – 16+1

   

  13:30-16:00  Sesja Plenarna II – Otwarta Nauka

  13:30-14:00       Otwarta Nauka w Polsce i na świecie - prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu, MNiSW

  14:00-14:20       Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych – rekomendacje zespołu MNiSW  - dyr. Bożena Bednarek-Michalska

  14:20-15:00       Jak z otwartych danych wydobywać przydatną wiedzę.

  • Bioinformatyka (prof. Janusz Bujnicki, MIBMiK/UAM)
  • Neuroinformatyka i Human Brain Project (prof. Daniel Wójcik, IBD PAN).
  • Medycyna i neuroobrazowanie (dr Mikołaj Pawlak, UMed Poznań).
  • Obrazy satelitarne dla środowiska (prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Centrum Teledetekcji IGiK)

  15:00-16:00       Dyskusja 

  Godz. 20              Wspólne spotkanie-kolacja dla uczestników Dialogu Edukacyjnego Kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Chiny,  konferencji Otwarta Nauka oraz Trzeciego Polsko-Chińskiego Forum Rektorów

  DZIEŃ DRUGI: Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów  

  9:00 – 10:00      Rejestracja uczestników

  10:00- 10:30      Oficjalne otwarcie oraz wystąpienia ministrów i ambasadorów Polski i Chin

  10:30 – 11:45    Przegląd bieżącej agendy współpracy akademickiej:

  • uznawalność wykształcenia
  • system stypendialny
  • Erasmus +

  Wystąpienia reprezentantów obu Ministerstw oraz przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, China Education Association for International Exchange i China Scholarship Council na temat doświadczeń w omawianym zakresie

  11:45 – 13:30   

         Sesje tematyczne:

  • Nauki społeczne I humanistyczne, szkolnictwo artystyczne – sesja moderowana przez przedstawiciela Polski;
  • Wyższe szkolnictwo zawodowe – sesja moderowana przez przedstawiciela Chin;
  • Nauki biologiczne i medyczne – sesja moderowana przez przedstawiciela Polski;
  • Nauki techniczne – sesja moderowana przez przedstawiciela Chin.

  13:30 – 14.15

  Zamknięcie i podsumowanie sesji. Krótkie wystąpienia reprezentantów Polski i Chin. 

  14:15-15:15

  Lunch

  15:15-17:00

  Sesja poświęcona współpracy między chińskimi agencjami rekrutekrskimi (Chivast, Dongfang , Sinomost , Beijing Golden Orient) a polskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.

  Sesja pozwoli przedstawicielom polskich instytucji szkolnictwa wyższego nawiązać bezpośrednie kontakty z agencjami rekruterskimi w celu pozyskania większej liczby chińskich studentów na polskich uczelniach.

  18:00-20:00       Przyjęcie, networking (możliwość spotkań B2B )

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Polscy naukowcy spotkali się na konferencji pt. „Otwieramy polską naukę”. Temat: program Horyzont 2020 oraz otwarty dostęp do treści naukowych.

  • Otwarta Nauka - rekomendacje Bożena Bednarek Michalska.pdf [728 KB]
  • Występienie Leny Kolarskiej-Bobińskiej, 21-09-2015.pdf [222 KB]
  • Mateusz Gaczyński, MNiSW - wystapienie 21-09-2015.pdf [236 KB]
  • Otwarta Nauka - dr Mikołaj Pawlak, medycyna i neuroobrazowanie, 21-09-2015.pdf [40 MB]
  • Otwarta Nauka - prof. K. Dąbrowska-Zielińska, informacja satelitarna, 21-09-2015.pdf [9 MB]
  • Otwarta Nauka - prof. Włodzisław Duch, MNiSW, 21-09-2015.pdf [2 MB]
  • Otwarta Nauka - prof. Janusz Bujnicki, 21-09-2015.pdf [648 KB]
  • Otwarta Nauka - prof. Daniel Wójcik, neuroinformatyka, 21-09-2015.pdf [6 MB]

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Nauka, która napędza innowacje i rozwój gospodarczy, nie może być tworzona w izolacji. Bez kontekstu międzynarodowego nie ma dziś najwyższej jakości badań. Dlatego MNiSW za jedno z  najważniejszych zadań uważa umiędzynarodowienie polskiej nauki. 

  • List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej na inaugurację roku akademickiego 2015-16.pdf [139 KB]
  • Otwarta Nauka - rekomendacje Bożena Bednarek Michalska.pdf [728 KB]
  • Występienie Leny Kolarskiej-Bobińskiej, 21-09-2015.pdf [222 KB]
  • Mateusz Gaczyński, MNiSW - wystapienie 21-09-2015.pdf [236 KB]
  • Otwarta Nauka - dr Mikołaj Pawlak, medycyna i neuroobrazowanie, 21-09-2015.pdf [40 MB]
  • Otwarta Nauka - prof. K. Dąbrowska-Zielińska, informacja satelitarna, 21-09-2015.pdf [9 MB]
  • Otwarta Nauka - prof. Włodzisław Duch, MNiSW, 21-09-2015.pdf [2 MB]
  • Otwarta Nauka - prof. Janusz Bujnicki, 21-09-2015.pdf [648 KB]
  • Otwarta Nauka - prof. Daniel Wójcik, neuroinformatyka, 21-09-2015.pdf [6 MB]

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej